Vlag Middenstand zonder lid klein

Ondernemersvereniging PMV en OVP

slider

Putte10

Kasteel Ravenhof

kasteel ravenhorstEén van de bezienswaardigheden is het Kasteel Ravenhof met toegankelijk park van 25 ha. vlak aan de Nederlandse grens. Prachtig gebouw, prachtige omgeving zoals menigen zeggen.

In een groter geheel maakt kasteel Ravenhof deel uit van het Kasteelpark, met verder het theehuis De Gloriëtte (op Nederlands grondgebied), het centrale parkgebied, de landschapstuin en het Moretusbos. Dit kasteelpark, eigenlijk in oorsprong een kale en dorre heidevlakte, zoals verderop in Kalmthout is te vinden, dankt zijn bestaan aan Jonker Johannes Josephus Moretus die het in het midden van de 18e eeuw liet aanleggen als onderdeel van zijn landgoed Ravenhof. Het parkbos is ontworpen naar de plannen van Versailles. Het Moretusbos heeft veel mooie laantjes, hoogteverschillen en verre doorkijken.

Het kasteel zelf was oorspronkelijk heel wat kleiner dan wat nu valt waar te nemen. Het droeg in de 14-15 eeuw de naam Steenland of ‘Goet van Steenlant’ en was eigenlijk een hoeve. Cornelis van Tongerloo liet er het eerste kasteel bouwen medio 16 eeuw. Hendrik Hillewerve stond het Hof van Steenland af aan zijn neef Balthazar Moretus III. Zo kwam het domein in het bezit van het gekende Antwerpse drukkersgeslacht en erfgenamen van Christoffel Plantijn. Het kreeg voortaan de naam Moretushof, maar in de volksmond heette het echter ‘Crayenhof’. Jonker Moretus, zeer geliefd bij de plaatselijke bevolking, voelde zich sterk verbonden met de Puttenaren. Als eigenaar werd hij opgevolg door zijn neef Philippe Antoine Joseph de Pret, die het kasteel liet verbouwen in Louis XV-stijl. Hij gaf het de naam Ravenhof. In 1907 stond graaf de Pret, ook eigenaar van het kasteel Vordenstein in Schoten, het kasteel af aan Karel Jules Marie Moretus Plantin, tot aan zijn dood in 1960 burgemeester van Stabroek. Onder zijn bewind werd het Ravenhof vergroot tot het indrukwekkend kasteel zoals het nu te bewonderen valt.

Sinds 1978 is het eigendom van de gemeente en zijn er talrijke socio-culturele verenigingen ondergebracht. Het gerestaureerde koetshuis doet dienst als café-restaurant.

Vermoedelijk stond in de 13e of 14e eeuw op deze plaats een klein kasteel. Tijdens de 14e en het begin van de 15e eeuw was dit in het bezit van de familie Van Steenland. Toen heette het: Goet van Steenlant. In 1552 werd het verkocht aan Cornelis van Tongerlo. Deze heeft verdere bouwactiviteiten ontplooid, in 1569 was er ook een omgracht speelhuis. Verdere eigenaren waren: Petronella Rompaerts, Johanna Hujoel, de familie Van der Goes, en Hendrik Hillewerve. De laatste genoemde eigenaar stond het goed af aan Balthasar Moretus, nazaat van de beroemde Antwerpse drukker Jan Moretus. Het heette vanaf dat moment Moretushof, ook wel Crayenhof genaamd.

IMG 7675 800In 1716 werd het kasteel omschreven als een woontoren met hoeve. In de tweede helft van de 18e eeuw liet Johannes Josephus Moretus een park erbij aanleggen, dat tegenwoordig vooral op Nederlands grondgebied ligt en daar het Moretusbos heet, en van het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide deel uitmaakt. Hierbij is ook de theekoepel Gloriëtte in Lodewijk XV-stijl. Het park, met kunstmatige hoogteverschillen, kwam klaar in 1770.

In 1810 werd het kasteel opnieuw opgebouwd in neo-Lodewijk XV-stijl door Johannes' neef, Philippe de Pret. Dit is het middenrisaliet van het huidige kasteel. Rond deze periode kwam de naam Ravenhof in beeld. Van 1911-1920 liet de toenmalige eigenaar Charles Moretus Plantin twee zijvleugels erbij aanbouwen. Charles was, tot zijn dood in 1960, burgemeester van Stabroek.

Enige tijd na de uitbreiding ging het kasteel over in het bezit van de Paters Assumptionisten en kreeg het de naam Assumptiehof. Er maakten diverse katholieke organisaties gebruik van het kasteel. In 1979 kwam het kasteel aan de gemeente Stabroek toe en vanaf 1982 zijn er tal van sociaal-culturele verenigingen in gevestigd. Het koetshuis werd later omgebouwd tot café-restaurant. IMG 8207 800

Bij het kasteel hoort, wat op Belgisch grondgebied staat, een 25 ha groot, vrij voor het publiek toegankelijk park.

Bron: Wikipedia

slider slider slider slider slider slider

slider

slider

slider

Contact met PVM en OVP : 
Ondernemersvereniging PMV en OVP
Antwerpsestraat 7
4645BA Putte
E: info@puttegrens.com

 

 

 

Disclaimer:    Er zijn meer gelegenheden waar u kunt Eten & Drinken, Winkelen, uw haar laten verzorgen, Therapeuten/Kinesisten en Bedrijven in Putte Grens    
Uitsluitend de leden van PutteGrens zijn hier vermeld.
  © 2020 PutteGrens.com   Rechten voorbehouden.
 Cookies:  Cookie verklaring